Hovedtaler

Ole-Magnus Olafsrud, Norge

Ole-Magnus Olafsrud tjente med Navigatørerne i Norge, Baltikum og gennem forskellige internationale netværk i 44 år – 20 af dem som direktør for Navigatørerne i Norge. Han blev kristen, da han studerede veterinærmedicin.

Som pensioneret fra Navigatørerne tjener han nu med NGO Barnabas Focus for generations-discipel-udvikling og udvikling af yngre ledere i Norge, Baltikum og globalt med Lausanne Movement.  Han er formand for YLGen Mentoring Team som er det globale kerneteam for YLGeneration – et ti-årigt initiativ til at udvikle yngre ledere i den globale kirke. 

Ole-Magnus tjener i den europæiske Lausanne ressourcegruppe for at stimulere anvendelsen af ​​Cape Town 2010-forpligtelsen. Han har haft mere end 20.000 par i seminarer om familieliv i forskellige lande og er en erfaren familievejleder. Han har skrevet fire bøger, hvoraf to handler om familiedynamik, en om relationel evangelisering og en om langsigtet arbejde med generations-disciple.

Han har endvidere skrevet “Der hvor du er – kristen i hverdagen” og vil i sine foredrag på konferencen dele ud af sin viden og erfaring erhvervet gennem mange år. 

Hans nærmeste ven og partner gennem 45 år er hans kone, Kari, og de nyder deres tre gifte sønner og tolv børnebørn.