Hovedtaler

Olof Edsinger

Hovedtaler Olof Edsinger – Kirkeinspiration 2018 

Svenske Olof Edsinger er 42 år gammel og betragtes af mange som en af de mest profilerede ledere i den yngre kristne generation i Sverige. Han har skrevet omkring 15 kortere eller længere bøger, som værdsættes af mange. Flere af Edsingers bøger handler om temaet for årets Kirkeinspiration; blandt andet: ”Gud och sex: Äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus” og ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan: Om identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv”. Titlerne vidner både om et ønske om at forstå Bibelen og et mod til lade Guds ord kaste lys ind over tidens spørgsmål og udfordringer.

Edsinger er generalsekretær i ”Svenska Evangeliska Alliansen”, og var før generalsekretær for Salt; ”Evangeliske Fosterlandsstiftelsens børne- og ungdomsarbejde”. Han har stået i spidsen for flere satsninger for at nå unge med Bibelens budskab, inklusive tre år som lederudviklingskonsulent i Norge for NLM; ”Norsk Luthersk  Misjonssamband”.