Praktisk info

Pris
Kr. 325,00 pr. person
Studerende kr. 200,00 pr person

Prisen dækker deltagelse i konferencen inkl. forplejning hele dagen.

Sted
Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

Download program

Covid19
Vi håber, at Corona er i kontrol, når vi skal mødes til konferencen. Vi vil under alle omstændigheder gøre alt for at gennemføre konferencen på forsvarlig vis.

Vi følger retningslinjerne for afstand og hygiejne. Der er god plads i Bethesda, og der vil  blive taget særlig hånd om en forsvarlig uddeling af mad mv.
 

Parkering
Der ligger et parkeringshus på Israels Plads (https://www.q-park.dk/da/parkering/k%C3%B8benhavn/n%C3%B8rreport/), Det koster 39 kr. i timen.

Alternativt kan man sætte 20-30 min. af til at lede efter en parkeringsplads i gaderne omkring Øster Farimagsgade. Det koster noget mindre og kan betales via EasyParks app.

Endelig kan man vælge at parkere uden for parkeringszonerne (se kort her: https://www.kk.dk/artikel/priser-og-takstzoner-parkering?_np_c=et%2CCBLlængere ude af byen og tage metro eller bus det sidste stykke. Det tager sikkert lige så lang tid som at finde en parkeringsplads..

Frivillige
Hvis du ønsker at være frivillig på konferencen, så skriv en mail til tilmelding@kirkeinspiration.com. Der er masser af overkommelige opgaver, der skal løses bl.a. sættes stole op, serveres mad m.v. Tak, til dig der frimodigt tilbyder din hjælp.