Praktisk info

Pris
Kr. 375,00 pr. person
Ved tilmelding efter den 01.09. er prisen kr. 450,00 pr. person
Studerende kr. 180,00 pr person

Prisen dækker deltagelse i konferencen inkl. forplejning hele dagen.

Sted
Skjern Bykirke, Nygade 56, 6900 Skjern

Download flyer
Download og print flyer til uddeling i din menighed

Covid19
Vi har rådført os med myndighedernes Corona-hotline, og der er ikke noget i vejen for at gennemføre konferencen lovligt og på forsvarlig vis.

Vi følger retningslinjerne for afstand og hygiejne. Der er god plads i Skjern Bykirke, og der vil være frivillige, der sørger for at spritte overflader, ligesom der bliver taget særlig hånd om en forsvarlig uddeling af mad mv.
 
Vi håber og forventer at gennemføre. Samtidig følger vi udviklingen tæt, så vi hele tiden er ajour med myndighedernes anbefalinger.
 
Parkering
Der er parkeringspladser ved kirken og ved aktivitetscenteret ved siden af kirken. Man må ikke parkere langs vejen og ved boliger overfor kirken.
 
Frivillige
Hvis du ønsker at være frivillig på konferencen, så skriv en mail til tilmelding@kirkeinspiration.com. Der er masser af overkommelige opgaver, der skal løses bl.a. sættes stole op, serveres mad m.v. Tak, til dig der frimodigt tilbyder din hjælp.