Workshop

Konferencen er desværre aflyst

Vi har med meget stor beklagelse besluttet at aflyse Kirkeinspiration 2020. Det sker ud fra en samlet vurdering af den aktuelle corona-situation.  Vurderingen bygger bl.a. på, at hovedtaler Ole Magnus Olafsrud har meldt afbud på grund af norske rejserestriktioner. Og selv om vi har en dygtig afløser på hånden, vurderer vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde en landsdækkende konference, når smittetallene pt er stigende, og der er indført skærpede restriktioner i visse dele af landet.

Herunder kan du læse mere om, hvad de enkelte workshop handler om. Du får mulighed for at vælge én workshop.

Alle workshop varer 1,5 time og er din mulighed for at dykke dybere ned i et enkelt emne. Formen vil være en kombination af oplæg og drøftelse.

Ved tilmelding skal du angive, hvilken worskop, du ønsker at deltage i.

1. InTro – et tilbud til søgende

Læs mere...

v/ Claus Grønbæk, præst i Københavnerkirken
Københavnerkirken har gennem en del år arbejdet med InTro – et koncept, hvor søgende eller nysgerrige lærer kristendommen bedre at kende. Kirkens egne folk møder op med mod på at læse Bibelen med friske øjne, ligesom de er parate til at dele egne erfaringer i en åben og respektfuld atmosfære. På workshoppen deler Claus Københavnerkirkens gode erfaringer og giver gode råd og smagsprøver på konceptet.

2. Frimodighed - i mødet med mennesker

Læs mere...

v/ Kerstin Hoffmann, Kommunikationssekretær i Retten til Liv
Samvær med mennesker, der har en anden levevis, værdier og tro kan være udfordrende. Hvordan håndterer vi vore egne barrierer og den apati, der kan ramme os? Hvordan kan vi mødes, så alle parter kan tale tillidsfuldt og oprigtigt med hinanden? Hvordan kan vores frimodighed styrkes, så den overvinder vores naturlige modstand og afløses af glæde og lyst til at være i verden netop dér, hvor vi er?

3. Forsvar for troen og livtag med tvivlen

Læs mere...

v/ Mathias Schultz Laursen, Stud.theol. og Studentermedarbejder ved Center for Kristen Apologetik
Tro møder modstand hos andre – og os selv. Hvilke typiske indvendinger bliver der brugt mod troen, og hvilke argumenter er der for troen? Workshoppen vil veksle mellem oplæg, samtale spørgsmål og debat. Og den vil tage fat på, hvordan man bevarer frimodigheden i mødet med andres svære angreb på troen – og i mødet med vores egnen tvivl.

4. Pilgrimsvandring – under åben himmel

Læs mere...

v/ Carsten Dalsgaard Hansen, leder af Hellig Kors Kloster
Kom ud at gå i den vestjyske natur og grib muligheden for at møde Gud på en anden måde! Hvordan kan vandring, stilhed og bøn blive til opmuntring og glæde for disciple i 2020? Frisk tur med forsmag på pilgrimsvandring. Carsten vil også give konkrete råd og en guide til, hvordan man lokalt kan arrangere en lignende pilgrimsvandring.

5. Samarbejd om at fastholde fokus – om ledelse af menigheden

Læs mere...

v/ Ole-Magnus Olafsrud, Norge
Opgaverne i menigheden er alt for store til, at de kan udføres af nogle få fuldtidsansatte, og Guds plan er, at lægfolket skal udrustes. Hvordan griber lederen den opgave an? Ole-Magnus Olafsrud vil gennem oplæg og drøftelse dele af sin mangeårige erfaring med at uddanne ledere til at udruste menigheder til mission.

Denne workshop er åben for alle og særlig tilrettelagt for ledere og præster i ELN’s Menighedsnetværk. Udover oplæg og drøftelse ved Ole-Magnus Olafsrud, vil der være en kort status fra styregruppen for Menighedsnetværket.

6. Den tværkulturelle udfordring - og mulighed

Læs mere...

v/ Sebastian Olesen, bachelor i interkulturel pædagogik og arabisk. Han bor på sjette år i Vollsmose og har bl.a. været medstifter af foreningen Al-Beshara, der producerer videoer til muslimer i Danmark og andre lande.
Befolkningen i Danmark er under forandring. I mange menigheder møder man flygtninge og andre med en anden kulturel baggrund end den danske. Mødet på tværs af kulturer kan være en anledning til mission og til gensidig inspiration i forhold til det at være dansk og menighed. En workshop med konkret inspiration til at gå ombord i muligheder og udfordringer.

7. Kristen på job, blandt naboer, i fritid mv

Læs mere...

v/ Stig Hauge Mellergaard, Skovby, Engineering Director, BEUMER Group A/S
Stig er meget bevidst om sit kald til at leve som kristen alle ugens dage, og har gjort sig mange erfaringer med et hverdagsliv i Guds mission. Hans tilgang er både befriende og opmuntrende. De fleste personer, som i Bibelen blev brugt af Gud, havde et almindeligt arbejde. Det var gennem deres arbejde, de fik deres muligheder. Det er også på arbejdspladsen, at kristne bruger de fleste timer og kommer tættest ind på kirkefremmede. Vi er både kaldet til at tjene ved at arbejde som præst, pedel, pædagog, youtuber, grafiker eller… og til at vidne om ham, vi tror på. Workshoppen ser på, hvordan vi kan leve bevidst bibelsk med vores arbejde og i det hele taget, når vi ikke sidder på kirkebænken.