Kirkeinspiration

Velkommen til Kirkeinspiration 2021
25. september kl. 9.30 – 18.00 i København

Kirkeinspiration ønsker at danne ramme om en dag med konkret, brugbar viden og inspiration til dig og din menighed.

Tema 2021 er “Herre væk os”. 

Målet med dagen er at inspirere til bøn og arbejde, så vi bliver motiveret til frimodigt, målrettet og forstandigt at nå flere med evangeliet om Jesus Kristus. Det er mange år siden, Danmark har oplevet, at mennesker i alle aldre er strømmet til møder og gudstjenester for at høre Guds ord. Om de dage nogensinde kommer igen, ved vi ikke. Det ved kun Gud!

Uanset det åndelige klima i Danmark, ønsker Gud at motivere sin kirke til at bede og arbejde, så mange flere bliver ramt i hjertet af Guds ord, og stiller samme spørgsmål som fangevogteren i Filippi: ”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?”

Kirken har gennem tiden oplevet, at Gud på en særlig måde har besøgt sit folk. Det betød, at mange mennesker på kort tid, blev vækket fra ikke tro til til en brændende tro på Jesus Kristus.

Kan Guds kirke i Danmark igen opleve fornyelse og vækkelse? Kan kirken gøre noget for at fremme det nye liv, som Helligånden skaber? Hvordan går det til, at vækkelsen påvirker samfundet og dem, der oplever tro og kirke som irrelevant og ligegyldig?

Drømmen er, at dagen styrker glæden i Kristus og derigennem giver inspiration til at følge ham midt i mange udfordringer – lige dér, hvor vi er.

Foredragsholder med stor erfaring
Formiddagen byder på to foredrag ved Roger Carswell. Han er fra England og har siden 1983 arbejdet på fuld tid som evangelist. Roger Carswell har rejst rundt i England og andre lande, hvor han taler på universiteter og i kirker, som ønsker at nå længere ud med evangeliet. Han er derudover forfatter til 11 bøger.

Vi tror, at Roger Carswell kan inspirere og stille relevante spørgsmål, der hjælper os med at være kirke i dag.

Workshop
Eftermiddagen byder på 6 workshops, hvor der sættes fokus på forskellige sider af fornyelse og vækkelse. Vælg frit det, som passer til dig.

Gå med glæde
Konferencen rundes af med sang, bøn og forkyndelse – med tid til at fordøje og nyde dagens indtryk og med en kærlig påmindelse om at “Gå med glæde”.

Kirkeinspiration er også tid til netværk. Der vil være tid i pauser og workshop netop til at netværke med de andre deltagere.

Kirkeinspiration klæder dig og din menighed på til at være kirke og kristen der, hvor I er.

Vi glæder os til at se jer!