Kirkeinspiration

Konferencen er desværre aflyst

Vi har med meget stor beklagelse besluttet at aflyse Kirkeinspiration 2020. Det sker ud fra en samlet vurdering af den aktuelle corona-situation.  Vurderingen bygger bl.a. på, at hovedtaler Ole Magnus Olafsrud har meldt afbud på grund af norske rejserestriktioner. Og selv om vi har en dygtig afløser på hånden, vurderer vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde en landsdækkende konference, når smittetallene pt er stigende, og der er indført skærpede restriktioner i visse dele af landet.

Velkommen til Kirkeinspiration 2020
26. september kl 9.30 – 18.00 i Skjern

Kirkeinspiration ønsker at danne ramme om en dag med konkret, brugbar viden og inspiration til dig og din menighed.

Årets tema er Discipel 2020. Det handler om tro og efterfølgelse, om frimodighed i hverdagen.

Drømmen er, at dagen styrker glæden i Kristus og derigennem giver inspiration til at følge ham midt i mange udfordringer – lige dér, hvor vi er.

Kirkeinspiration er en dag med bibelnær forkyndelse, konkret undervisning og opmuntrende inspiration.

Foredragsholder med stor erfaring
Formiddagen byder på to foredrag ved Ole-Magnus Olafsrud, Norge. Han er forfatter og underviser og har i mange år arbejdet indgående med relationer i familieliv, nærmiljø og menighedsliv. Se længere omtale af ham her Hovedtaler

Bred vifte af workshop
Eftermiddagen har tilbud om forskellige workshops. Vælg frit det, som passer til dig.

Lovsangsfest og forbøn
Skjern Bykirkes Lovsangsband og præst Morten Rugager Kristensen vil i fællesskab lede os i lovsang og bøn. Morten sender os hver til sit –  med en kort tale, om Guds krafts altafgørende faktor i vores liv.

Der vil være tid i pauser og workshop til at netværke med de andre deltagere.

Kirkeinspiration klæder dig og din menighed på til at være kirke og kristen der, hvor I er.

Vi glæder os til at se jer!