Kirkeinspiration

Velkommen til Kirkeinspiration 2018
29. september kl. 9 – 20 i København

Kirkeinspiration er konferencen, som klæder dig og din menighed på, til at være kirke og kristen, der hvor I er. 

Tilmeld jer allerede i dag!

Årets tema er Køn og kirke. Et superaktuelt emne, som det er vigtigt for kirken at adressere, i en  tid med køn i opbrud, og en kirke i udbrud:

  • I samfundet er køn et uundgåeligt emne: Hvad er ligestilling? Er køn en social konstruktion?  Skal børn præges efter køn fra en tidlig alder? Hvordan indretter vi samfundet, så alle kan udleve sin kønsidentitet? 
  • I kirken stiller vi tilsvarende uundgåelige spørgsmål: Hvordan forholder vi os til homoseksuelle vielser? Hvad betyder det for min hverdag, mit ægteskab og min tjeneste, at være skabt som mand eller kvinde? Hvor tydelig er Biblen, når det kommer til etiske spørgsmål omkring kønsidentitet og praksis? Og hvordan favne alle slags mennesker med  evangeliet, samtidig med at sætte sunde, bibelske grænser i det kristne fællesskab?

Spørgsmålene er følsomme og mange. Lad os udforske dem sammen i gensidig respekt, ærlighed  og omsorg!

Formiddagen byder på to foredrag ved Oluf Edsinger, generalsekretær i Evangelisk Alliance,  Sverige, under titlerne:

Kønsidentitet i opbrud og Køn i Biblen.

Edsinger er teolog, forfatter og meningsdanner, og har et dybdegående kendskab til kønsrelaterede emner om samfund og kirke.       (Der vil være mulighed for oversættelse.)

Om eftermiddagen udbydes en række workshops med spændende underemner. Vælg frit det, som passer til dig.

Vi runder dagen af med fælles lovsang (ved hvem?) og forkyndelse under temaet Jesus, min identitet ved Jens Lomborg, formand i ELN, og præst i Skjern Bykirke.

Der vil blive sørget godt for dig med mad og drikke fra start til slut.

Vision
Kirkeinspiration 2018 ønsker at danne rammen om en dag, med plads til åndelig refleksion og inspiration. Visionen er, at vi sammen skal blive klogere på, hvad samtiden siger om køn, hvad Biblen siger om køn, og ikke mindst hvilke glæder og udfordringer det stiller det kristne fællesskab i.

Vi glæder os til at se dig og din menighed til en berigende dag.
Tilmeld jer allerede i dag!